TEMUJANJI

 

Sila masukkan butir-butir yang diperlukan dibawah ini;

 

1) TAHAP KESUNGUHAN BAGI TEMUJANJI YANG DIPOHON

Subjek Temujanji

  

Kesungguhan Tujuan Temujanji

  SILA PASTIKAN TUJUAN ANDA

  Bincang dahulu, MINAT penyertaan tinggi

  Bincang dahulu, MINAT penyertaan sederhana

  Bincang dahulu, MINAT penyertaan rendah

  Bincang sahaja, PENYERTAAN lambat lagi

  Bincang sahaja, PENYERTAAN tak tahu

  Suka - suka sahaja, TIDAK MINAT menyertai pelan 

Tahap pengetahuan mengenai pelan / produk Takaful

  TAHAP PENGETAHUAN BERKAITAN PRODUK TAKAFUL

  Tiada tahu apa-apa

  Telah tahu serba sedikit namun tiada pernah meyertai pelan takaful

  Telah tahu serba sedikit dan pernah / telah menyertai pelan takaful,

Mod Sumbangan (Jika berhajat menyertai pelan)

 Bajet Penyertaan (RM).

  

 

2) MAKLUMAT PEMOHON

 Nama

  

 T. Lahir   

 (dd/mm/yyyy)

  

 Email

  

 Jantina

  

 No Tel  (H/P)

  

 Pekerjaan

  

 No Tel (Rumah)

  

Pendapatan Bulanan (RM)

  

 No Tel (Pej)

  

 Lokasi Skrg

   

 

 3) MAKLUMAT TEMUJANJI

Lokasi Temujanji

  

Tarikh Temujanji

(dd/mm/yy)

  

  

 Bandar

 Negeri

 Waktu

  

Mercu-tanda Lokasi (Landmark)

  

Nota

  

 

Peringatan;

Jika tuan/ puan berhasrat untuk terus menyertai pelan semasa perjumpaan kelak, sila pastikan perkara berikut dapat disediakan

1. Sumbangan penyertaan (RM)  samada TUNAI, Cek atau kad kredit (Salinan Kad kredit diperlukan)

2. Salinan K.P pemohon dan peserta

3. Salinan Mykid / Surat Beranak Anak (Jika penyertaan bagi anak)

 

4. 'Loan Offer Letter' daripada bank - jika urusan MRTA / MRTT

 

5. Salinan geran kereta dan notis pembaharuan insurans dari syarikat insurans terdahulu serta sumbangan (RM) yang  secukupnya- jika urusan Takaful motor  s

 

6. Salinan K.P dan RM50 jika berkaitan Kerjaya Wakil Takaful

 

PILIH SAMADA UNTUK HANTAR MAKLUMAT INI

 

 

 

                                                                                          

copyright (c) 2007 Khanz Enterprise All rights reserved.
administrator @ takaful.com.my