KAMI ADALAH WAKIL  TAKAFUL/INSURANS MOTOR

BAGI SYARIKAT BERIKUT

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Jika Berminat Untuk Menyertai / Berpindah/ Memperbaharui Pelan Takaful Motor bersama Syarikat Takaful / Insurans Diatas, Kami Boleh Membantu Anda

 

 

Perkhidmatan Pembaharuan Cukai Jalan Kenderaan (Road Tax)   Disediakan

 

 

MOTOR

 

 

Sumbangan/ Premium melalui  Kad kredit / Bank / Tunai

Boleh pindah dari Syarikat Insurans yang lain ke Syarikat Takaful

NCD boleh dipindah bersama  ke Takaful

Tuntutan yang pantas

Pengeluaran Polisi yang cepat

 

Penghantaran Cukai Jalan

 

 

Perkhidmatan Penundaan & Kerosakan Percuma

Talian Kecemasan 24 Jam

350 Workshop seluruh negara

Perkongsian Untung

Tiada Judi, Gharar & Riba (Takaful)

 

 Klik disini Untuk Tatacara

                             Klik Untuk Pendaftaran Kenderaan

                                

 Copyright (c) 2019 Khanz Enterprise All rights reserved.
 sales@takaful.com.my